รับแก้บูตตาย EMMC เสีย แฟลชแล้วดับ แฟลชแล้วค้าง แฟลชแล้วสั่น

หัวข้อ

(1/1)

[1] รับแก้บูตตาย EMMC เสีย แฟลชแล้วดับ แฟลชแล้วค้าง แฟลชแล้วสั่่น

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม